Trygghet och trivsel

På Dalhemsskolan arbetar vi mycket med att skapa en trygg och trivsam miljö. Vi har bland annat tydliga ordningsregler, gemensamma aktiviteter för att få en vi-känsla och nolltolerans mot fula och kränkande ord.

Skolans ordningsregler har eleverna själva hjälpt till att ta fram. Där står det att alla på skolan ska visa varandra hänsyn och respekt. Vi hälsar på varandra, accepterar att alla har olika åsikter och vi låter bli att störa våra klasskamrater. Vi lyssnar på varandra och visar att alla är lika mycket värda. På Dalhem ska alla elever vara en god vän.

För att ta reda på om eleverna trivs och känner sig trygga på skolan får de besvara olika undersökningar varje år. Då får vi samtidigt reda på vad som måste förbättras. Minst varannan vecka samlas även klasserna i så kallade Olweusråd. Där pratar de om klimatet i klassen och på skolan. De gör även olika värderings- och gemenskapsövningar.

På rasterna har vi många rastvakter som är placerade där eleverna känner sig extra utsatta på skolgården. Hos oss finns det alltid vuxna som ser till att eleverna mår bra. Vi visar tydligt att vi tycker om våra elever. Vi visar också när ett beteende inte är bra.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga.