Elevinflytande

Vi tycker det är viktigt att våra elever känner att de har inflytande över vad som händer på skolan. På Dalhemsskolan har vi därför tre aktiva elevråd där eleverna får möjlighet att föra fram sina åsikter och påverka.

Skolans tre elevråd är uppdelade efter elevernas ålder. Lilla elevrådet består av elever från årskurs 1-3, åk 4-6 kallar sig skolexperterna och stora elevrådet har elever från årskurs 7-9. Elevråden har två representanter från varje klass. De kommer ständigt med idéer och förslag på hur skolan kan förbättras. Tack vare elevråden har trivseln på skolan ökat och skadegörelsen minskat.

Matråd

Tillsammans med skolsköterskan och skolrestaurentens personal träffas representanter från alla skolan klasser ett par gånger per läsår. Här förs samtal om mat, hälsa och trivsel i matsalen.

Elevarbetsmiljöombud

På Dalhemsskolan har vi arbetsmiljöombud i årskurs 6-9. Klasserna har fått välja en till två representanter från varje klass som arbetar för att vi ska ha en bra arbetsmiljö på skolan. Ombuden har alltid ögonen öppna för fel och brister. De säger till när något är trasigt och måste lagas. Vid jämna mellanrum har de möten med skolans rektor för att diskutera skolans arbetsmiljö.