Du som förälder

Som förälder är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi gillar när du är frågvis och nyfiken, precis som vi. Om du är insatt i hur vi arbetar kan vi tillsammans skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling och lärande.

För oss är det viktigt att du som förälder är delaktig i ditt barns skolgång. En gång per termin kallas du till utvecklingssamtal där du har möjlighet att prata om ditt barns utveckling. Vi har också föräldramöten där vi vill att du deltar. Där får du information om vad som är aktuellt i klassen och på skolan och du får tillfälle att diskutera med andra föräldrar. Ibland ordnar vi föräldrakvällar. Då bjuder vi in personer som föreläser och föräldrarna får chans att ställa frågor.

Vi träffar även ett mindre antal föräldrar ett par gånger per termin. Denna grupp kallar vi skolans referensgrupp. Här diskuterar vi skolans utveckling och vad ni som föräldrar tycker är viktigt att vi på skolan fokuserar lite extra på. Vill du vara med i Dalhemskolans referensgrupp kontaktar du någon i ledningen.