Om oss

Vi är en lugn och omtänksam skola, med härlig stämning, välutbildade lärare och där 100 procent av våra elever kan läsa och skriva efter årskurs 1. Hos oss kan ditt barn börja i förskoleklass och fortsätta upp till årskurs 9.

Nära till kunskap

Dalhemsskolan är skolan för dig som vill ha nära till kunskap. Hos oss har du alltid nära till dina lärare, eftersom vi finns hos våra elever under hela skoldagen. Vi har höga förväntningar på våra elever och därför har vi också många olika kompetenser att erbjuda dig på skolan.

En lugn skola nära dig

Vår skola ligger i nära och natursköna miljöer. Hit är det enkelt att gå eller cykla. På Dalhemsskolan har du nära till kompisarna, både i skolan och på fritiden.

Våra elever och lärare trivs

Vi är en omtänksam skola, där elever och lärare trivs. Våra elever har studiero på lektionerna och lär även på rasten genom våra planerade rastaktiviteter. Det stärker också vår gemenskap och skapar förutsättningar för varje elev att bli sitt bästa jag.

En omtänksam skola med bra resultat

Hur lyckas vi nå bra resultat? Vi tror det finns många vägar att gå och vi gillar att prova nya stigar. Det viktiga för oss är att mäta och utvärdera det vi gör för att kunna göra det ännu bättre i framtiden. Så blir vi ännu bättre – läs om vår resa till bättre resultat

Om området

Vår skola ligger i ett trivsamt och grönskande område i Helsingborg med både villor och flerfamiljshus, Dalhem. Vi har nära till Barnens skog, grönområden och lekplatser.

I närheten av Dalhemsskolan finns Dalhems förskola. Härifrån kommer många av våra elever. Vi har också elever som kommer från olika områden i närheten, eftersom vi har bra förbindelser hit med buss eller cykel och möjlighet att hämta och lämna med bil.