“Förutom rektor är jag också relationsbyggare och kulturbärare”

Vad är ditt främsta uppdrag här på Dalhemsskolan?

Förutom att vara rektor är jag också relationsbyggare och kulturbärare.

Varför har du valt att arbeta just här?

Jag har valt att arbeta på Dalhemsskolan för att jag vill vara med och göra skillnad. Att arbeta på Dalhem stämmer med min värdegrund – allas lika värde och allas rätt att få möjlighet att skapa ett bra liv. Ett liv som innehåller samhällsengagemang, kunskap som gör att man kan göra goda val både för sig själv och för sina medmänniskor, ett liv där man känner sig fri.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är mötet, mötet med elever, personal och föräldrar. Jag vet att det är i mötet kvalité skapas. Jag är intresserad av vad människor, oavsett ålder, har att säga, hur de tänker och vad de tänker.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

Det bästa med att jobba här är alla prestigelösa trevliga kollegor, att SFF erbjuder möjlighet till utveckling och att det är relativt nära till ”toppen”.

Vad vill du ge för tips till de som är intresserade av att jobba här?

Var lyhörd i mötet med dem du möter. Min och skolan grundbult – Relation föregår kunskap.